טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון. מרכז טאוב

האתגרים המרכזיים במערכת הטיפול הסיעודי לאור צפי הזדקנות האוכלוסיה בישראל

2016 // צ'רניחובסקי, קפלן, רגב ושטסמן

דו"ח מצב המדינה: חברה , כלכלה ומדיניות (2016)

למאמר המלא לחצו כאן

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר