תרומות

פרטי התרומה
סך התשלום 0.00

פרטים אישיים

כל תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל, ארה"ב, אנגליה, וקנדה.

תרומתכם מאפשרת לנו להמשיך את פעיליותנו למען חולים ובני משפחותיהם
גישה לחיים מקבלת מימון ע"י תורמים פרטיים, קרנות וארגונים שונים.אנו גאים להיות אחד ממקבלי מענק ע"י ה- UJA, המגבית היהודית המאוחדת – הפדרציה, ניו-יורק.

גישה לחיים, מספר 513609560


ישראל

לקבלה פטורה ממס ניתן לתרום באתר מאובטח בשקלים או דולרים

ניתן לשלוח המחאה לכבוד "גישה לחיים" לכתובת הבאה:

גישה לחיים
ת.ד. 4742 קסריה מיקוד 3096244
ישראל

העברה בנקאית:
בנק ירושלים
בנק מספר: 54
סניף מספר: 30
שם חשבון: גישה לחיים בע"מ
מספר חשבון: 300034410

תרומות לגישה לחיים מוכרות לצורכי מס לפי 46 לחוק מס הכנסה.

ארה"ב

לקבלה פטורה ממס ניתן לתרום באתר מאובטח בדולרים, או לשלוח המחאה לכבוד "Life's Door" בכתובת הבאה:

Life's Door
3145 Coney Island Avenue
Brooklyn NY 11235
USA

All US Dollar donations made out to "Life's Door" are considered by the Internal Revenue Service as tax deductible to the fullest extent allowed by United States Law. Tax ID #04-3589944

אנגליה

לקבלה פטורה ממס באנגליה ניתן לתרום בליש"ט באתר המאובטח שלנו בפייפל.

או לשלוח המחאה לכבוד:

UK Toremet

נא לצרף מכתב שבו אתה מסביר כי כוונתך ליעד את התרומה לשימוש של תשקופת.

יש לשלוח את ההמחאה אל:

UK Toremet Limited
Shenker and co., 5 Wellesley Court
Apsley Way
London
NW2 7HF
United Kingdom

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר