דרושים מתנדבים

//

דרושים מתנדבים ללוות ולתמוך בקשישים הזקוקים כך

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר