Caring communities

פלטפורמה ייחודית המאפשרת לצוותים מתחומי הבריאות, הטיפול והסיעוד לחלוק בידע וניסיון במטרה לשפר את איכות החיים של מטופלים בתהליכי זיקנה או מחלה משמעותית.

מדובר במיזם מולטי דיסציפלינרי המאחד בין אנשי מקצוע בישראל ובארה"ב, מייצר דו שיח פורה ומרתק סביב תוכניות חדשניות ומגבש קהילה של אנשי מקצוע שבונה וחולקת במאגרי ידע משותפים.

ארגון המשתתף בתוכנית יהיה חלק ממודל שמטרתו:

  • להדריך מנהיגים בהנחלת איכות חיים לקשישים וחולים
  • לתמוך באנשי מקצוע בהתמודדות שלהם עם שחיקה מצטברת ותשישות חמלה
  • להיות שותף בפיתוח כלים ושיטות להעצמת איכות חיים בעת זיקנה או מחלה

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר