הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד – הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של המטופל

//

 

נייר עמדה זה נכתב לבקשתה של ח"כ טלי פלוסקוב, בהמשך לדיון בנושא מעמד עובדי הסיעוד בישראל מה-30.1.17

 

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר