משפיעים בוועדות הכנסת ומעלים את איכות החיים לחולים וקשישים לסדר היום הציבורי

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר