תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות בישראל מאיירס, ג'וינטת ברוקדייל

//

[gview file="https://lifesdoor.org/wp-content/uploads/2015/11/Summary1_Hebrew1.pdf"]

 

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר