הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה

חוזר המנהל הכללי

2009 //

הפעלת שירות פליאטיבי בישראל – חוזר מנכל משרד הבריאות

[gview file="https://lifesdoor.org/wp-content/uploads/2015/11/הפעלת-שירות-פליאטיבי-בישראל-חוזר-מנכל-משרד-הבריאות.pdf"]

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר