יצירת קשר


פרטים ליצירת קשר

טלפון 1-599-550066

אימייל office@lifesdoor.org

כתובת גישה לחיים

למשלוח בלבד:
ת.ד. 4742 קסריה מיקוד 3096244

סניף ארה"ב - Lif's Door

טלפון 646-289-8136

אימייל office@lifesdoor.org

כתובת Life's Door
3145 Coney Island Avenue
Brooklyn NY 11235 USA

השותפים שלנו

פרס
NRG
נעמי
matana
פדרציה
G
הורביץ
UJA
מכבי
נוף
בית בלב
אבות
זהב
מטב
בית-הדר