גישה לחיים > אודות > פרויקטים > התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי באנשים עם מחלה חשוכת מרפא או מחלה מסכנת חיים

התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי באנשים עם מחלה חשוכת מרפא או מחלה מסכנת חיים

מחלות  חשוכות מרפא ומחלות מסכנות חיים  משפיעות על מעגלי החיים ומשפיעות על שגרת היום-יום של המתמודדים עמן.  אנו רוצים להטמיע עקרונות עבודה המדגישים את המשכיות ותיאום הטיפול, תוך התייחסות למניעת סבל, שיפור איכות החיים והענות להעדפות ידועות של המטופל, כחלק מהגישה הטיפולית הפליאטיבית.

התוכנית חותרת להגביר את הממשקים ואת שיתופי הפעולה בין משרדי ממשלה בתחומי הבריאות והרווחה, ובינם לבין קופות החולים, לשירותים ציבוריים, ארגונים וולונטריים ופרטיים. זאת, באמצעות הטמעת עקרונות עבודה המדגישים את המשכיות ותיאום הטיפול, המאפיינים, בין השאר, את רפואת המשפחה, הגריאטריה והפליאציה, שהם בין-מקצועיים ביסודם. עוד מבקשת התוכנית להרחיב את היקף אנשי המקצוע המטפלים באנשים האלה ובבני משפחתם ולהעצים את הכשרתם ואת התמיכה בהם, כדי לצמצם את שחיקתם ולהבטיח את איכות החיים של האוכלוסייה הרלוונטית