גישה לחיים > אודות > ניירות עמדה > הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד – הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של המטופל

הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד – הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של המטופל

//

 

נייר עמדה זה נכתב לבקשתה של ח”כ טלי פלוסקוב, בהמשך לדיון בנושא מעמד עובדי הסיעוד בישראל מה-30.1.17