גישה לחיים > אודות > גישה לחיים בתקשורת > When bad news is fake news – its bad news

When bad news is fake news – its bad news

2/3/2017 // פרופסור בן קורן

פרופסור בן קורן יו”ר ארגון גישה לחיים