גישה לחיים > ספריה > מחקרים > תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות בישראל מאיירס, ג’וינטת ברוקדייל

תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות בישראל מאיירס, ג’וינטת ברוקדייל