גישה לחיים > ספריה > ספרות מקצועית > Being Mortal: Medicine and What Matters in the End

Being Mortal: Medicine and What Matters in the End

נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום

12.08.15 // משה מועלם

Deckle Edge, October 7, 2014

by Atul Gawande