גישה לחיים > ספריה > מחקרים > טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון. מרכז טאוב

טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון. מרכז טאוב

האתגרים המרכזיים במערכת הטיפול הסיעודי לאור צפי הזדקנות האוכלוסיה בישראל

2016 // צ'רניחובסקי, קפלן, רגב ושטסמן

דו”ח מצב המדינה: חברה , כלכלה ומדיניות (2016)

למאמר המלא לחצו כאן