גישה לחיים > אודות > גישה לחיים בתקשורת > נייר עמדה הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד – הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של המטופל

נייר עמדה הכשרות ותמיכה בצוות עובדי הסיעוד – הקשר בין איכות החיים של המטפל לאיכות החיים של המטופל

//

נושא ‘שחיקה’ (burnout) ו’תשישות חמלה’ (compassion fatigue) בקרב אנשי צוות במערכת הבריאות מוכר.

עם זאת, היעדר מחקר ייעודי בנושא בקרב מטפלות סיעודיות, מעיד על מקומן בסדרי עדיפות של קובעי מדיניות ואקדמיה. בעבודתנו עם מטפלות סיעודיות בקהילה ובבתי אבות ציבוריים, זיהינו מספר אתגרים ל’שחיקה’ ו’תשישות חמלה’ הפוגעים ביכולתן לספק טיפול המעצים את איכות חייהם (wellbeing) של הזקנים.

אנחנו שמחים לקחת חלק בתכנית האב הלאומית להערכות המדינה להזדקנות האוכלוסיה, אשר וכן על שקיבלנו את ההזדמנות להביע את דעתנו בנייר עמדה שהוגש לה בנושא הכשרת עובדי סיעוד בישראל .